Flashing Tumblr Themes

Image and video hosting by TinyPic

I'm Glaiza, Cebu, TAKEN. Fickle & unpredictable. Indie.Clingy. Reserved and distant (except for intimate friends). I love vintage clothing. ADDREAN! Good music, starry nights, purple & yellow, bubble wraps, marshmallows, Spongebob & Domo Kun

Motivation For Fitness

Motivation For Fitness

LIFE WOULD BE EASY IF WE WILL MARK SOME PEOPLE AS SPAM 

Mag yaw-yaw ko diris’ tumblr kay wa man siya’y tumblr. HAHAHA

Mas daghan siya ug ika-storya kung sa uban siya nakigstorya kaysa kung kami lang duha. 

Mas kugihan pa siya mo like sa pic ug status sa uban kaysa akoa. NIMALLLLL! It hurts you know!