Flashing Tumblr Themes

Image and video hosting by TinyPic

I'm Glaiza, Cebu, TAKEN. Fickle & unpredictable. Indie.Clingy. Reserved and distant (except for intimate friends). I love vintage clothing. ADDREAN! Good music, starry nights, purple & yellow, bubble wraps, marshmallows, Spongebob & Domo Kun

Motivation For Fitness

Motivation For Fitness

LIFE WOULD BE EASY IF WE WILL MARK SOME PEOPLE AS SPAM 

Mag yaw-yaw ko diris’ tumblr kay wa man siya’y tumblr. HAHAHA

Mas daghan siya ug ika-storya kung sa uban siya nakigstorya kaysa kung kami lang duha. 

Mas kugihan pa siya mo like sa pic ug status sa uban kaysa akoa. NIMALLLLL! It hurts you know!

Pagandahin ang sarili. Magselfie with Camera 360!